Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

niewolnik
05:23
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
niewolnik
05:22

July 03 2015

niewolnik
12:37
9090 2ae5 420
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
niewolnik
12:36
Miłość jest jednym z tych uczuć, których nie można kontrolować.
— “Gdybyś mnie teraz zobaczył” Cecelia Ahern
12:35

Sometimes I’m like “ancient greek plays are so old, how am i going to relate to the characters?” but then 

image
niewolnik
12:33
8838 495a 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vialexi lexi
niewolnik
12:33
6034 1dcb 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialexi lexi
12:32

July 02 2015

niewolnik
05:58
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialifeless lifeless
niewolnik
05:57
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialifeless lifeless
niewolnik
05:49
niewolnik
05:49
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viapeoplehelpthepeople peoplehelpthepeople

July 01 2015

niewolnik
14:52
"(...) twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. (...) od tej chwili musisz uważać na swoje serce bo inaczej w końcu rozpadnie się na milion drobnych kawałków."
— Najdłuższa podróż
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
niewolnik
14:51
Brakuje mi jej. Miłości. Bycia kochanym. Twarzy, która na ciebie patrzy i uśmiecha się dlatego, że jesteś. Dłoni, która szuka cię przez sen. Kogoś, z kim jestem cały. Kogoś, kogo twarz chciałbym widzieć, zasypiając na zawsze. Kogoś, kto jest moim domem.
— Nina George, "Księżyc nad Bretanią"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viasilkdreams silkdreams
niewolnik
14:50
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
Reposted fromkatalama katalama viasilkdreams silkdreams
niewolnik
14:50
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viasilkdreams silkdreams
14:48
niewolnik
14:47
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
niewolnik
14:36
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
niewolnik
14:36
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl