Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

niewolnik
05:36
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:36
Boli nas, że kogoś straciliśmy. Choć przecież nigdy nie mieliśmy go tak naprawdę. Ktoś, kogo kochamy, nie jest nasz.
— Maria Rotkiel (ELLE; 06/2012)
Reposted fromimmuff immuff viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:35
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:35
6649 0cdd 420
Reposted fromdippi dippi viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:34
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
niewolnik
05:34
Za głośno? Co jest za głośne? Tyl­ko cisza. Cisza, w której się człowiek roz­pa­da jak w próżni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
niewolnik
05:32
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viamefir mefir
niewolnik
05:31
nothing is true, everything is permitted
Reposted fromtacolatawysoko tacolatawysoko viamefir mefir
niewolnik
05:30
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:30
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
niewolnik
05:29
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:29
0752 1142 420
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:29
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— niedopowieści
05:28
8729 2926 420
Reposted fromsunlight sunlight viaxannabelle xannabelle
niewolnik
05:28
Ludzie wkraczają w świat innych, a potem odchodzą, czasem spokojnie, czasem gwałtownie, lecz zawsze pozostaje żal.
— Danielle Steel
niewolnik
05:27
5238 8fd3 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
niewolnik
05:27
5271 4b6e 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
niewolnik
05:26
niewolnik
05:26
5273 d943 420
niewolnik
05:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl